29 februari 2020

Lo Kivikas med vänner, Felicia Nielsen & Mats Qwarfordt + Hot Lanta. 
Foton: Stefan Johansson