19 oktober 2019

Jadenja + Night Train Express (Med gäst)
Foton: Stefan Johansson.