26 jan 2018 medarrangörer

Vi har också varit medarrangörer på Trombon 26 feb 2018 när Lena & the Slidebrothers från Finland var på besök.